Výrobcovia / značky

Reklamačný formulár

Úvod Všetko o nákupeReklamačný formulár

                         Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Kupujúci

Meno a priezvisko:

 

 Ulica a číslo:

 

 Mesto:

 

 PSČ:

 

 Telefón:

 

 E-Mail:

 

Dátum objednania tovaru: ___________________

Číslo faktúry: ___________________

Názov a kód produktu: ______________________

Kúpna cena: __________________

Kúpna cena má byť vrátená na číslo účtu v tvare IBAN: __________________________________________________________________________

Dôvod vrátenia (zakrúžkovať):            - reklamácia (poškodený tovar)

                                                           - výmena za iný tovar

                                                           - nesadla veľkosť

                                                           - iný

 

Stručný popis reklamácie:______________________________________________________

 

 

Podpis:___________________                                                         Dátum:______________                      (ak sa zmluva podáva v listinnej podobe)                                    

 

Adresa na vrátenie tovaru:        Zsolt Mike

                                               Žiar 20

                                               982 01  Tornaľa

 

TOVAR NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU!

S TOVAROM NÁM ZAŠLITE AJ FAKTÚRU !

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

                

Naša firma

Zsolt Mike

Žiar 20, 982 01

tel.: +421 908 906 346

Email:

info@mtex.sk

objednavka.mtex@gmail.com

 

IČO: 45254958

DIČ: 1071228279

IČ DPH: SK1071228279

 

 


 

Copyright 2020 - 2022 © www.mtex.sk